คำอธิษฐาน

นะโม   
ตัสสะ   ภะคะวะโต     อะระหะโต 
  สัมมาสัมพุทธัสสะ  ( ๓ ครั้ง )

ด้วยอานุภาพบุญทุกบุญ   ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  แข็งแรง 
อายุยืน     สามารถศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา  เป็นสัมมาทิฏฐิ  มีใจทุ่มเท 
ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ 
ปณิธานอันแน่วแน่   
ดำรงตนเป็นคนใจดีมีบุญ    
ร่วมทำทาน  
สร้างสวัสดิการชุมชนตลอดชีวิต  
ดำรงตนเป็นคนขยัน  
ในหน้าที่การงาน   ประกอบสัมมาอาชีพ  ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีความเสียสละ 
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน 
ด้วยความรับผิดชอบ    รู้รักสามัคคี   พร้อมเพรียงกัน   พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน  เป็นชุมชนที่สว่าง
  สะอาด   สงบ  เป็นหมู่บ้านศีลธรรม   ดำรงตนเป็นคนดี  ในครอบครัว 
หมู่บ้าน  ตำบล  ประกอบคุณสมบัติ  ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข  และสิ่งเสพติดทั้งปวง   เป็นพลเมืองอาสา   สร้างสรรค์ครอบครัวเข้มแข็ง    ตระหนัก ให้ความสำคัญ แก่ บ้าน วัด  โรงเรียน 
เป็นสถาบันหลัก ในการพัฒนาสติปัญญา จิตวิญญาณ   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดชีวิตนี้
  เทอญ.          นิพพานะ  ปัจจะโย 
โหตุ
   ( ให้ตั้งจิตอธิษฐานวันละ    จบ)

Advertisements

เกี่ยวกับ weerasadao

ทำงานสวัสดิการชุมชน
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s